Virksomheten

Organisasjonskart per 31.12.23

Ledergruppen 2023

 

Alf Inge Berget
Alf Inge Berget

Konsernsjef

Odd Birger Nilsen
Odd Birger Nilsen

Konserndirektør økonomi og finans

Anita Skagnæs
Anita Skagnæs

Konserndirektør mennesker og teknologi

Jan-Erik Brattbakk
Jan-Erik Brattbakk

Konserndirektør strømnett

Helge Bergstrøm
Helge Bergstrøm

Konserndirektør vannkraft

Live Dokka
Live Dokka

Konserndirektør varme

Virksomheten

Vannkraft

Drift av kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All Ulefoss samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft. Forvaltning av selskapets kraftportefølje.

Produksjonssjef: Helge Bergstrøm
Antall ansatte: 10
Driftsinntekter: 371,6 millioner kroner
Resultat før skatt: 150,5 millioner kroner
Produksjonsvolum: 404 GWh

Kart over kraftstasjonene våre

Klikk på kartpunktene for å lese mer om kraftstasjonene

Kart

Virksomheten

Strømnett

Ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i Ringerike, Hole og Nore og Uvdal. Leverer strøm til i underkant 26 000 kunder. Det totale strømforbruket blant kundene landet på 582 GWh, akkurat på samme nivå som året før da forbruket var 589 GWh.

Leveringssikkerheten for 2023 var 99,98 %, og det ble investert for 57,6 millioner kroner hvorav 30,1 millioner kroner ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. KILE (kostnad for ikke levert energi) var 7,5 millioner kroner.

Daglig leder: Jan-Erik Brattbakk
Antall ansatte: 37
Driftsinntekter: 226,1 millioner kroner
Resultat før skatt: 53,8 millioner kroner
Distribuert GWh: 582
Antall kunder: 25 761

Virksomheten

Varme

Virksomhetsområdet varme har som mål å sikre vekst og utvikling av bærekraftig varmeproduksjon og -distribusjon gjennom bygging og drift av varmeanlegg for bedriftskunder, borettslag og sameier. Vi bruker varmekildene berg- og sjøvarme, kombinert med moderne varmesentralen og varmepumpeteknologi, for å lage ekte kortreist varme. 

 

Daglig leder: Live Dokka
Antall ansatte: 0
Driftsinntekter: 9,2 millioner kroner
Resultat før skatt: -1,4 millioner
Produsert GWh: 6,6 GWh

Virksomheten leverer varme til 15 varmesentraler i Sør-Norge. I 2023 ble et nytt anlegg på Elstangen i Hole kommune satt i drift. 

Våre varmeanlegg tar vare på miljøet og lokalsamfunnet

  • Ingen lokalforurensing og utslipp som kan påvirke luftkvaliteten
  • Ingen støy
  • Få inngrep i naturen
  • Fleksibelt – mulig å bygge ut ved behov for mer kapasitet
  • Lavere forbruk av strøm til varme frigir mer fornybar strøm fra strømnettet til f.eks. lading av utslippsfrie biler.

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.