Nøkkeltall

Konsernsjefens hjørne

fra Alf Inge Berget

 

Store strukturelle grep

Vi gikk inn i 2023 etter et krevende 2022 der både næringsliv og privatpersoner var påvirket av en mer krevende samfunnsituasjon både i Norge og globalt. Vi beskrev et markedet i 2022 som krevde endringskraft og handlekraft, og vi oppdaterte konsernstrategien der vi la vekt på at kjernevirksomheten i konsernet skulle få større plass fremover. 

Konsernsjefens hjørne

Ringerikskraft får støtte gjennom PILOT-E

Januar

Ringerikskraft får støtte gjennom PILOT-E

Som ett av tre utvalgte prosjekter har Ringerikskraft fått støtte gjennom finansieringsordningen PILOT-E til å utvikle et helt nytt system for energistyring i industriparker. Ideen til prosjektet kommer på bakgrunn av at det er stor kø for industrietableringer på Ringerike, og derfor er etterspørselen høyere enn tilgjengelig kapasitet i strømnettet.

Les pressemelding
Oljelekkasje fra gamle trafoer på Follum

Mars

Oljelekkasje fra gamle trafoer på Follum

Etter at en oljelekkasje ble oppdaget i elven viste det seg at utslippet kom fra gamle trafostasjoner på Follum. Føie tok over det elektriske anlegget der for rundt 10 år siden. Det viste seg at det var en oljelekkasje i gamle trafoer, som ble med avløpet til kjølevannsystemet ut i elven. Lekkasjen ble stanset umiddelbart og olje fra trafoene ble samlet opp. Føie tok hendelsen på stort alvor og fulgte saken nøye i ettertid for å sikre at alt var i orden.

Les pressemelding
Feil på Vittingfoss

Mars

Feil på Vittingfoss

Grunnet et konstruksjonsfeil på løpehjulet til en av turbinene på Vittingfoss var det redusert produksjonskapasitet på Vittingfoss kraftstasjon fra mars til desember. Dette var med og påvirket mengden energi som vi kunne produsere gjennom hele året.

Sagdammen ferdigstilles

Mars

Sagdammen ferdigstilles

I 2022 begynte arbeidet med å oppgradere Sagdammen ovenfor Hønefossen til å tåle en tusenårsflom. Arbeidet ble ferdigstilt i mars 2023, og er nå tilpasset de samme forskriftskravene som nye dammer må bygges etter.

Intensjonsavtale med Vidju

Mai

Intensjonsavtale med Vidju

I mai signerte Ringerikskraft en intensjonsavtale med energikonsernet Vidju i Hallingdal om å fusjonere våre nettselskaper Føie og Hallingdal Kraftnett. Dette var startskuddet på omfattende arbeid for å se om en mulig fusjon burde gjennomføres eller ikke, der ansatte fra begge energikonsernene og fremforalt nettselskapene var tett involvert i prosessen.

Les pressemelding
Varme ansetter selger

Juni

Varme ansetter selger

Som en del av konsernstrategien om å vokse innenfor virksomhetsområdet varme kunne vi i juni signere ansettelseskontrakt med vår nye selger Jørn som, med oppstart i agust, gå i gang med jobben å få flere varmeprosjekter

Inin group kjøper Laje

August

Inin group kjøper Laje

Inin Group har inngått avtale med Rignerikskraft om å kjøpe 100 prosent av akjsene i Laje AS. Transaksjonen er planlagt gjennomført på slutten av året, og betyr at nærmere 300 ansatte fra lokasjonene i det sentrale østlandet vil få en ny eier.

Les pressemelding
Ekstremværet «Hans» slo til, og både Østlandet og Innlandet ble hardt rammet av flom

August

Ekstremværet «Hans» slo til, og både Østlandet og Innlandet ble hardt rammet av flom

Vi økte beredskapen for hele organisasjonen, da flom og uvær påvirker både strømforsyningen og vannkraftsproduksjonen. Det var noen tøffe dager før ting roet seg ned og situasjonen var mer under kontroll.

Les mer om flommen etter «Hans»
Historisk fulle magasiner

September

Historisk fulle magasiner

I perioden juli til september kom det mer nedbør enn det noen gang gjort tidligere i samme perioden. All nedbør, som inkluderte ekstremværet «Hans» var det historisk fulle magasiner allerede da høsten startet.

HMS-dagen for Ringerikskraft-konsernet

Oktober

HMS-dagen for Ringerikskraft-konsernet

HMS er alltid første prioritet, men hvert år setter vi litt ekstra fokus på temaet med konsernets HMS-dag. Vi kombinerer HMS-dagen med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, som i 2023 hadde temaet "Vi trenger å høre til #lagplass".

Kick-off for

Oktober

Kick-off for "nye" Ringerikskraft

Etter salg av entreprenørsvirksomheten kunne vi for første gang samle et "nytt" konsern, uten våre tidligere gode kollegaer i Laje. Til stede var alle ansatte i virksomhetsonmrådene vannkraft, varme og strømnett, i tillegg til administrasjonen.

Samler kreftene i felles fibersatsing

Oktober

Samler kreftene i felles fibersatsing

For å styrke satsingen, konkurranseevnen og utvide det geografiske makedsområdet går Vidju, Hemsedal Energi og Ringerikskraft sammen om å styrke fibervirksomheten. Ringerikskrafts fibervirksomhet gjennom selskapet Numedal Energi ble fusjonert inn i Vidju-konsernets Snøgg Fiber. Nå sitter Ringerikskraft istedenfor med en eierandel i Snøgg Fiber (14 %) og i Bruse (15 %).

Les pressemelding
Skogrydding langs høyspentlinjer

November

Skogrydding langs høyspentlinjer

I november hadde Føie skogrydding langs høyspentlinjer. Ryddingen skjedde med sag fra helikopter og er et tiltak for å bedre leveringssikkerheten i områdene som ble ryddet.

Les pressemelding
Oppstart av varmeleveranse til nytt anlegg

November

Oppstart av varmeleveranse til nytt anlegg

I november var det endelig tid for å begynne levering av varme til vårt nye bergvarmeanlegg på Elstangen, til nyoppførte Klokkerlia 34. Til dette prosjektet har vi før første gang borret hele 480 meter ned i bakken for å lage nærprodusert varme. De to energibrønnene er plassert rett under bygget.

Lærlingesamarbeid med Andritz Hydro

November

Lærlingesamarbeid med Andritz Hydro

Vi startet opp et nytt lærlingesamarbeid med Andritz Hydro, som et ledd i å trekke til oss fremtidens kompetanse til kraftverksindustrien. I Ringerikskraft Produksjon får lærlingene lære seg hvordan et kraftverk driftes, mens i Andritz ligger fokuset på hvordan et kraftverk lages.

Les artikkelen om første lærlingen i det nye samarbeidet
Salget av Laje blir gjennomført

November

Salget av Laje blir gjennomført

I november gikk transaksjonen av entreprenørvirksomheten Laje igjennom, og Inin Group er offisielt den nye eieren.

Tørt og kald i 4. kvartal

Desember

Tørt og kald i 4. kvartal

Været i 4. kvartal ble kaldt og tørt, så selv om magasinene var historisk fulle da høsten startet, endte de på normale nivåer da året nærmet seg slutten.

Føie og Hallingdal Kraftnett fusjonerer

Desember

Føie og Hallingdal Kraftnett fusjonerer

I desember ble beslutningen om å fusjonere nettselskapene Føie og Hallingdal kraftnett tatt. Ringerikskraft og Vidju vil eie 50 prosent hver av det nye nettselskapet. På nyåret ble det også besluttet at det nye nettselskapet vil hete Føie, men at det blir en gradvis overgang for Hallingdal Kraftnett.

Les pressemelding

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.