Nøkkeltall

Konsernsjefens hjørne

fra Alf Inge Berget

Et marked som krever endringskraft og handlekraft

2022 ble et krevende år for de fleste. Ettervirkinger av pandemien, krig i Europa, prisstigning og energikrise påvirker både næringsliv og privatpersoner. Det som skjer rundt oss setter søkelys på hvor viktig vår infrastruktur er for et velfungerende samfunn, og oppmerksomheten rundt beredskap og rollen vår som samfunnskritisk bedrift er styrket

Konsernsjefens hjørne

Ny medeier i Kople

Januar

Ny medeier i Kople

Etter en omfattende prosess med mange interessenter hentet vi inn en ny medeier i ladeselskapet Kople, og de gikk inn med 390 millioner kroner for å styrke satsingen i Norge og Norden. I dag eier vi 37,7 % av Kople, og de har vokst til et solid selskap med hovedkontor og mange arbeidsplasser i Hønefoss.

Laje i Sverige

Januar

Laje i Sverige

Entreprenøren Laje ble tildelt oppdraget med å bygge 130kV linje mellom Lindmon og Säterbäcken i Sverige.

Forsterkning av Sagdammen

Februar

Forsterkning av Sagdammen

I februar startet byggingen av den nye Sagdammen ved Hønefossen i Hønefoss sentrum. Bakgrunnen for forsterkning av dammen er nye forskriftskrav og klassifisering av dammen. Prosjektet ferdigstilles våren 2023.

Les mer
Forbedringstiltak i Hønefoss kraftstasjon

Mars

Forbedringstiltak i Hønefoss kraftstasjon

Vi økte sikkerheten i Hønefoss kraftstasjon ved å sette i drift et helt nytt brannvarslingssystem. Over lang tid har et digitaliseringsprosjekt med digital tvilling for bedre kontroll og oversikt over driften i kraftstasjonen blitt gjennomført. Prosjektet som gjordes i samarbeid med Cognite ble dokumentert og vi kunne i mars vise frem filmen som ble laget.

Se filmen
Første konsernsamling etter pandemien

April

Første konsernsamling etter pandemien

Etter en lang periode uten fysiske samlinger kunne vi endelig møtes på tvers av lokasjoner og virksomhetsområder til en konsernsamling. Vi jobbet med konsernets strategi, kultur og verdigrunnlag, og hadde stor glede av å være samlet og å bli bedre kjent.

Høye strømpriser fører til økt nettleie

April

Høye strømpriser fører til økt nettleie

Nettselskapene må betale markedspris for strømmen som går tapt i nettet på vei mellom kraftprodusenten og kunden. Ved økte strømpriser øker også utgiftene til nettselskapene, og for å sikre økonomisk og teknisk forsvarlig drift måtte Føie øke nettleien for alle kunder. Dette var første økningen av nettleie i Ringerike og Hole siden 2013.

Les pressemeldingen
Lanserer ideen om et nytt Randselva kraftverk

April

Lanserer ideen om et nytt Randselva kraftverk

I april 2022 presenterte Viul Kraft planene om nytt kraftverk i Randselva. De eksisterende kraftverkene i elva er eldre og modne for rehabilitering. Med et nytt kraftverk vil produksjonen kunne øke med 80 %. NVE vil gjennomføre høringer og folkemøter før det kan bli igangsatt en konsekvensutredning. Viul kraft eies av Ringerikskraft og Hadeland kraftproduksjon.

Nye konsernverdier

Juni

Nye konsernverdier

I juni lanserte vi våre nye konsernverdier. Grunnlaget for disse jobbet vi frem i fellesskap på konsernsamlingen i april. Verdiene samarbeidskraft, handlekraft og endringskraft skal hjelpe oss å sette retning og ta beslutninger i årene som kommer.

To nye nærvarmeanlegg satt i drift

Juni

To nye nærvarmeanlegg satt i drift

I juni ble to nye geovarmeanlegg satt i drift på Kambo og Maura. Begge er utenfor Ringeriksregionen, og vi opplever stadig større etterspørsel etter varmeløsninger på hele det sentrale østlandsområdet. Ringerikskraft Nærvarme har totalt 12 nærvarmeanlegg.

Føie på besøk hos OED og statsråd Terje Åsland

Juni

Føie på besøk hos OED og statsråd Terje Åsland

Sammen med 7 andre nettselskaper og tre bransjeorganisasjoner var Føie invitert til OED ved statsråd Terje Åsland. Her fikk de anledning til å komme med innspill på den ferske rapporten til Strømnettutvalget. Nettselskapene i møtet var samstemt i budskapet om at utfordringer med kapasitet i nettet påvirker utviklingen i store deler av Norge. Vi håper at rapporten kan lede til at det blir iverksatt tiltak rundt kapasitetsutfordringene.

Ny modell for nettleie

Juli

Ny modell for nettleie

Fra 1.7.2022 ble det innført en ny nasjonal modell for prising av nettleie til kunder med årlig forbruk under 100 000 kWh.

Les mer
Laje-selskapene fusjonerte til ett felles Laje

Juli

Laje-selskapene fusjonerte til ett felles Laje

Fra 1. juli fusjonerte Laje Buskerud, Laje Hadeland, Laje Innlandet og Nettservice Datadrift til Laje AS.

Les mer om fusjonen
12 nye lærlinger på plass

August

12 nye lærlinger på plass

I august ønsket vi 12 nye lærlinger velkommen til konsernet. 11 av disse skal ha læretid i entreprenørselskapet Laje. I tillegg er det rekruttert en lærling til konsernets IT-avdeling som nå består av to lærlinger. Vi er glade for å at så mange unge og motiverte fagarbeidere ønsker å ta læretiden sin hos oss.

Laje vinner stor kontakt i Gudbrandsdalen

August

Laje vinner stor kontakt i Gudbrandsdalen

Seksjon Telekom i Laje ble valgt som entreprenør til en stor fiberutbygging i regi av Gudbrandsdal Energi Fiber. Før jul 2023 skal det graves hele 35 000 meter, i tillegg til 100 000 meter med luftledning kombinert med eksisterende lav- og høyspentlinjer. Totalt sett er oppdraget estimert til 12 000 montasjetimer.

Endring i vannkraftskatt

September

Endring i vannkraftskatt

I slutten av september besluttet myndighetene å øke grunnrenteskatten på vannkraft med 22 %, og de innførte et høyprisbidrag på all kraft solgt over 70 øre/kWh. Denne endringen hadde tilbakevirkende kraft og tok ikke hensyn til inngåtte sikringskontrakter. De økte skattekravene påvirket i stor grad resultatet til produksjonsvirksomheten i 2022.

Utvikling i Laje

Oktober

Utvikling i Laje

I oktober vinner Laje to kontrakter, en prosjektleveranse for nettselskapet Lede og en rammeavtale for nettselskapet Føie. I oktober tok Anders Granheim over jobben som daglig leder for Laje AS. Han kom fra jobben som leder for Laje region sør.

Ny grindrensker på Vittingfoss

Oktober

Ny grindrensker på Vittingfoss

Ny grindrensker ble løftet på plass på kraftstasjonen i Vittingfoss. Grindresnkeren skal sikre at løv, greiner og annet ikke havner i maskineriet. Montasje og ferdigstilling skjer så raskt isen legger seg på Lågen.

HMS-dagen i Ringerikskraft

Oktober

HMS-dagen i Ringerikskraft

I oktober arrangerte vi HMS-dagen for alle våre ansatte. Vi markerte starten på HMS-løftet der vi forplikter oss til å løfte oss ytterligere på HMS i hverdagen. Og at både ledere og ansatte har et ansvar for et mer inkluderende, skadefritt og trygt arbeidsmiljø. Vi markerte også verdensdagen for Psykisk helse denne dagen, og årets tema var "Løft blikket. Vi trenger hverandre."

Rammeavtale med Ellevio AB

November

Rammeavtale med Ellevio AB

Laje og det svenske selskapet Ellevio inngår rammeavtale om arbeid på regionalnettet.

Statnett presenterte utbyggingsplaner for Ringerike

Desember

Statnett presenterte utbyggingsplaner for Ringerike

Føie var vertskap for Statnett som presenterte nye områdeplaner for Ringerike og Hallingdal. Det er en svært stor økning i etterspørsel etter strøm i Norge, og infrastrukturen har ikke nok kapasitet i dag. I områdeplanene ble det blant annet presentert en ny Ringerike stasjon som vil øke kapasiteten inn til regionen betydelig. Nettutbygging er tidkrevende prosesser, og stasjonen er ikke estimert ferdig før i 2030.

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.