2021 kort oppsummert

Året 2021

Den store variasjonen i kraftpris fra en gjennomsnittspris på 9,8 øre/kWh i 2020 til en snittpris på 75,8 øre/kWh i 2021 er nok det som har fått størst oppmerksomhet i bransjen i løpet av året. Både Nettservice og Ringerikskraft Nett var gjennom navnebytte i siste halvdel. Entreprenøren samlet sin virksomhet under merkevaren Laje, og Nettservice Ringerike og Nettservice Drammen fusjonerte til Laje Buskerud. Ringerikskraft Nett endret navn til Føie grunnet myndighetskrav om funksjonelt skille. I november ble vi rammet av ekstremvær, og dette sammen med svært høy pris på overføringstap i nettet er på å påvirke resultatet til nettvirksomheten. 

En utfordrende tid preget av pandemien 

Pandemien fulgte oss inn i det nye året og påvirket oss i måten vi jobber på. Entreprenørmarkedet spesielt, har vært utfordrende i pandemiårene, men vi er optimistke til økt aktivitet fremover. Vi har fortsatt det systematiske arbeidet med utvikling av konsernets virksomhetsområder og organisasjon i en utfordrende tid. Årsresultatet ble på 85,9 millioner kroner før skatt.

De ulike virksomhetsområdene er i vekst og endring, og vi jobber aktivt med å tilpasse produkter og leveranser til bransjens utvikling og samfunnets og kundenes behov.

 

Nøkkeltall

Konsernsjefens hjørne

fra Alf Inge Berget

Et år med store kontraster

Kraftbransjen har fått mye oppmerksomhet i 2021, og det er både viktig og riktig. Vi leverer et samfunnskritisk produkt som er en del av alles hverdag, vi bidrar inn i fornybarsamfunnet og det grønne skiftet, og vi er en stor bidragsyter til det offentlig både gjennom offentlig eierskap, skatter og avgifter.

Konsernsjefens hjørne

Computer vision i Hønefoss II

Januar

Computer vision i Hønefoss II

Sammen med Cognite startet vi i 2020 et prosjekt for å ta i bruk computer vision i kraftstasjonenen Hønefoss II. Den første delen av prosjektet handlet om å få på plass kameraer som overfører analog informasjon til digital visning, og disse ble installert og tatt i bruk i januar 2021.

Ettervirkninger av en kald vinter

Januar

Ettervirkninger av en kald vinter

Inntaksluken til aggregat 5 på Vittingfoss fryser fast, og i januar begynner vi å installere varme i sideføringer og på inntaksluken for å unngå at dette skjer igjen.

Ny nettleie i Nore

Januar

Ny nettleie i Nore

For alle kundene i Nore førte fusjonen mellom Nore Energi og Ringerikskraft Nett til nesten en halvering av nettleien.

Ettervirkninger av stormen Gyda

Februar

Ettervirkninger av stormen Gyda

Snøvær og ising på linjer skapte store utfordringer etter stormen Gyda, og vi jobber med feilretting og ettervirkninger av dette uværet langt ut i februar.

Laje vinner anbud

Mars

Laje vinner anbud

Laje vinner sitt første anbud som totalentreprenør på bygging av Fåvang transformatorstasjon for Vevig AS. Kontrakten har en verdi på 46 MNOK.

Ny nedstenging

Mars

Ny nedstenging

Pandemien er ikke over, og nye nedstenginger i mars 2021 fører til lav aktivitet i mars og april for flere av våre virksomheter.

Etterkontroll løpehjulsblader og utbedret krypstrøm

Juni

Etterkontroll løpehjulsblader og utbedret krypstrøm

Revisjonen av løpehjul og ledeapparat i kraftstasjonen Hønefoss II hadde etterkontroll i juni. Her var alt i orden for sikker drift videre, og vi fikk i tillegg utbedret krypstrøm på aggregatet.

Sjøkabel gjennom Steinsfjorden

Juni

Sjøkabel gjennom Steinsfjorden

Føie forsterker strømtilførselen i området Sundvollen - Vik gjennom å legge sjøkabel gjennom Steinsfjorden. Dette vil sikre at strømforsyningen er på plass til bygging av ny E16 og Ringeriksbanen, og samtidig sikre nok strøm til boliger og næring i området.

Les mer
Nye inntaksgrinder på Vittingfoss

August

Nye inntaksgrinder på Vittingfoss

Grinder med varmestaver ble installert på Vittingfoss kraftstasjon.

Les mer
Entreprenørselskapene skifter navn

August

Entreprenørselskapene skifter navn

Nettservice Ringerike AS og Nettservice Drammen AS fusjonerer til Laje Buskerud AS. Nettservice Hadeland AS blir Laje Hadeland AS, og Laje Nettservice AS blir Laje Innlandet AS.

Lansering av regjeringens datasenterstrategi

August

Lansering av regjeringens datasenterstrategi

I august var tidligere statsråd Linda Hofstad Helleland på Ringerike for å lansere regjeringens nye datasenterstrategi. Ringerikskrafts Pelle Gangeskar holdt et innlegg om samarbeidet mellom industrien, kraftbransjen og det offentlige.

Les mer
Høyspentlinje til Sognkjølen Vindpark blir ferdigstilt

September

Høyspentlinje til Sognkjølen Vindpark blir ferdigstilt

Prosjektet er en totalentreprise for Elvia der Laje har ansvaret for prosjektering, avskoging, fundamentering, materiell, mastemontasje og linjestrekking. I september 2021 er prosjektet ferdigstilt, og det er montert 7 km dobbeltkurslinje frem til Sognkjølen Vindpark.

Stort haveri på Askerudfoss

September/Oktober

Stort haveri på Askerudfoss

Et haveri på servoen til ledeapparat på Askerudfoss førte til full stopp i nesten en måned. Her ble det gjort en full gjennomgang av det mekaniske på turbin og generator, styringsenheter og fundamenter.

Den største feilen siden Dagmar

November

Den største feilen siden Dagmar

Stormen den 19. november slår ut store dele av nettet vårt i Ringerike og Nore. Dette er den største feilen vi har hatt siden uværet Dagmar i 2011, og vi jobbet døgnet rundt med feilretting i flere dager.

Les mer
Funksjonelt skille trer i kraft

Desember

Funksjonelt skille trer i kraft

Fra 1.1.2022 tro myndighetskravet om funksjonelt skille i kraft. Det betyr at nettselskapet måtte bytte navn innen årsskiftet, og i starten av desember 2021 lanseres Føie som ny merkevare.

Høyeste strømforbuk noen gang

Desember

Høyeste strømforbuk noen gang

Ved utgangen av året kunne Føie enda en gang rapportere om det høyest målte strømforbruket noen gang i nettet - for tredje året på rad. 836 GWh er brukt totalt i nettområdet.

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.