2020 kort oppsummert

Pandemien som utfordret samfunnsmaskineriet

2020 kan ikke beskrives uten å nevne pandemien som utfordret oss alle på så mange måter. Vi har vært priveligerte som driver virksomhet der folk fortsatt har behov for produktene og tjenestene våre. Og selv om arbeidshverdagen ble snudd på hodet, så har vi snudd oss raskt og funnet løsninger for å ivareta høy aktivitet og sikre trygge og gode leveranser til kundene våre.

Oppfyller forventninger

Til tross for koronapandemien som senker farten i arbeidsprosessene, kraftig fall i strømprisene, nye initiativ og lave nettrammer, oppfyller konsernet avkastningsforventningene i 2020. Årsresultatet ble på 51 millioner kroner.

De ulike virksomhetsområdene er i vekst og endring, og vi jobber aktivt med å tilpasse produkter og leveranser til bransjens utvikling og samfunnets og kundenes behov.

 

Nøkkeltall

Konsernsjefens hjørne

fra Ole Sunnset

Gode samarbeidsarenaer og hardt arbeid

Min første dag på jobb for Ringerikskraft var i 2007, og i løpet av 2021 vil tiden min som konsernsjef være over. Det at det nærmer seg slutten skaper tid for refleksjon over årene som har gått og reisen vi har vært gjennom.

Konsernsjefens hjørne

Ingen endring i nettleie

Januar

Ingen endring i nettleie

Nettleien ble justert ned med 1 øre/kWh i 2018 og har ikke vært endret siden. Store kunder med høyt forbruk og kontinuerlig arbeid med effektivisering av driften bidrar til at nivået på nettleien kan holdes nede og er en av Vikens laveste.

Kople vinner avtale i Bærum

Februar

Kople vinner avtale i Bærum

Kople vant anbudet om bygging av nye ladeanlegg i Bærum kommune. Gjennom året bygges 13 nye ladeanlegg ved kommunale bygg og parkeringsplasser, inkludert et stort hurtig- og lynladeanlegg ved Bærum rådhus.

Velkommen til Nore

Februar

Velkommen til Nore

Eierne til Ringerikskraft og Nore Energi signerer fusjonsavtale. Ringerikskraft får 13 nye medarbeidere, og nettområdet utvides til å inkludere Nore og Uvdal kommune.

Les mer
SMARTservice rigger for oppstart i Sverige

Mars

SMARTservice rigger for oppstart i Sverige

Utrullingen av smarte målere er i full gang i Sverige. Vårt svenske SMARTservice-selskap rigger seg for oppstart i Höganäs, der de skal montere 15 000 strømmålere for Höganäs Energi i samarbeid med Kamstrup.

Les mer
Laje besto ISO-revisjon

Mai

Laje besto ISO-revisjon

Laje hadde periodisk revisjon av kvalitetssystemet ISO 9001. DNV-GL som utførte revisjonen kommenterte "Dere har bra mennesker, bra metoder og systemer", og Laje besto med glans.

Laje starter linjebygg for Elvia

Mai

Laje starter linjebygg for Elvia

Et av to større linjebygg som Laje har gjort for Elvia gjennom året startet med skogrydding. Utover høsten og vinteren reiste de master. Prosjektet ferdigstilles sommeren 2021.

Inngår avtale med Statkraft

Juni

Inngår avtale med Statkraft

Ringerikskraft og Statkraft signerer samarbeidsavtale om felles markedsføring og utvikling av Ringeriksregionen som lokasjon for etablering av datasenter og annen kraftkrevende industri.

Les mer
Revisjon av løpehjul

Juni

Revisjon av løpehjul

Kraftstasjonen Hønefoss II var ute av drift fra juni til oktober grunnet en revisjon av løpehjul og ledeapparat. Vedlikeholdet ble fremskyndet på grunn av lave kraftpriser, og grunnet pandemien hadde leverandørene mulighet til å ta jobben på kort varsel.

Laje ferdigstiller veilys på E6

Juni/Juli

Laje ferdigstiller veilys på E6

Laje og deres Intelligate-prosjekt ferdigstiller veilys på E6 Kolomoen-Arnkvern i Innlandet.

Fremtidens nettstasjon i samarbeid med ABB

September

Fremtidens nettstasjon i samarbeid med ABB

Ringerikskraft Nett og ABB samarbeider om en pilot-nettstasjon i Hønefoss. Norges mest avanserte nettstasjon skal forbedre drift og fleksibilitet i nettet, og setter en ny standard for pålitelig strømforsyning.

Ny daglig leder i Nett

Oktober

Ny daglig leder i Nett

Jan-Erik Brattbakk går fra å være nettsjef til ny daglig leder i nettselskapet. Myndighetskrav gjør at stillingen ikke kan besittes av samme person som er konsernsjef i Ringerikskraft, og dermed gir Ole Sunnset stafettpinnen videre til Jan-Erik.

Les mer
Nettservice vinner avtale med Viken

Oktober

Nettservice vinner avtale med Viken

Nettservice velger Kople som underleverandør og tar over driften av ca. 1300 ladepunkter i 28 ulike Viken-kommuner. Øvrige kommuner i fylket kan tiltre avtalen uten å måtte kjøre egne anbudsrunder.

Nettservice og Laje bygger linjer for Glitre

Oktober

Nettservice og Laje bygger linjer for Glitre

Ansatte fra flere av våre entreprenørselskaper samarbeider på Glitre-prosjektet Toverud-Vefsrud. Prosjektet pågår fortsatt i mai 2021.

To nye datasentre skal bygges

Desember

To nye datasentre skal bygges

I desember kjøpte to velkjente datasenteraktører, Digiplex og Aquila, hver sin tomt hvor de skal bygge helt nye datasentre.

Høyeste strømforbuk noen gang

Desember

Høyeste strømforbuk noen gang

Ved utgangen av året kunne Ringerikskraft Nett rapportere om det høyest målte strømforbruket noen gang i Ringeriksnettet - for andre året på rad. 757 GWh er brukt totalt i nettområdet mot et forbruksnivå på 550-570 GWh tidligere år. Et stort datasenter er kunde i området og forklarer mye av økningen.

Kraftriket vokser

Desember

Kraftriket vokser

Kraftriket har hatt en rekordvekst i 2020. Strømsalgsvirksomhetene til Nord-Østerdal Kraftlag og Lærdal Energi fusjonerer inn i Kraftriket, samtidig som kundeporteføljene til Nore Energi og Sør-Aurdal Energi blir kjøpt opp. Kraftriket har ved slutten av året 6 lokalkontorer.

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.