2019 kort oppsummert

Et år med omstilling og nysatsinger

Energibransjen er i omstilling og rask endring. I Ringerikskraft-konsernet har alle virksomhetsområder jobbet aktivt for å tilpasse seg fremtidens krav til utvikling, teknologi og forventninger og krav fra sluttkunder og myndigheter. 2019 har vært et år for omstilling og nysatsinger.

- Det innlandsbaserte entreprenørselskapet Laje ble en del av Ringerikskraft i i begynnelsen av 2019, og vi fikk 100 nye kollegaer. Midtkraft fusjonerte inn i Kraftriket og vokste til 38 000 kunder og mot slutten av året ble det inngått en avtale med Nore og Uvdal kommune om fusjon mellom Nore Energi og Ringerikskraft, sier konsernsjef Ole Sunnset.

Organisasjon med vekst og endring

Resultat for 2019 ble 54 millioner kroner før skatt. Resultatet er preget av vekst, endring og omstilling i konsernet.

- Bak konserntallene går basisdriften godt og vi ser at utviklingskostnader i 2019 allerede begynner å bære frukter. Nå er vi inne i en tid der vi i likhet med de fleste andre er preget av situasjonen rundt koronaviruset. Vår jobb er å opprettholde så normal drift som mulig og sikre en trygg strømforsyning, men krisen vil også prege vår drift og økonomi fremover, sier Sunnset.

Nøkkeltall

Konsernsjefens hjørne

fra Ole Sunnset

Vi er vant til vind og snø, men den vinden som blåser over verden nå med koronasituasjonen kan jeg ikke si at jeg har sett før i mine vel 60 år. At kraftprisene har variert er vi vant til, men hastigheten på prisfallet vi opplevde i vinter har vi ikke opplevd før. Dette er vel en av egenskapene ved den fantastisk flotte fornybare vannkraften vår - stor variasjon i råstofftilgangen og forbruket vårt. Denne vinteren har truffet oss med høye temperaturer, lite forbruk og mye nedbør. Vi skal ikke lengre tilbake enn sommeren 2018, der nedbøren var en mangelvare og tørke og høye priser var et problem. Vi må som selskap, bransje og nasjon lære oss å leve med og håndtere dette. 

Les konsernsjefens hjørne

Ingen endring i nettleie

Januar

Ingen endring i nettleie

Nettleien ble justert ned med 1 øre/kWh i 2018 og har ikke vært endret siden.Store kunder med høyt forbruk og kontinuerlig arbeid med effektivisering av driften bidrar til at nivået på nettleien kan holdes nede og er en av Buskeruds laveste.

Planlegging av vei og bane

Februar

Planlegging av vei og bane

Når fire felts motovei og jernbane skal bygges gjennom regionen kreves det tilstrekkelig strømforsyning til både anleggsperiode og drift. For Ringerikskraft Nett har det vært høy aktivitet på planleggingen og tett dialog med utbyggingsprosjektet. Når spaden går i jorda gjenstår å se, men da skal vi i hvert fall være klare.

Høy FoU-aktivitet

Mars

Høy FoU-aktivitet

Ringerikskraft Nett jobber aktivt med utviklingsaktiviteter knyttet til smartere og mer effektiv nettdrift. FoU-prosjketet Effektpilot skal teste om batterier, smarte varmtvannsberedere og automatisk trinning av trafostasjoner kan redusere behovet for investeringer i linjer og kabler med smartere bruk av tilgjengelig effekt.

Nettservice åpner Osloavdeling

Mai

Nettservice åpner Osloavdeling

I mai 2019 åpnet Nettservice avdelingskontor og lager med 10 montører og 3 prosjektledere i Oslo grunnet økt oppdragsmengde.

Tørr sommer

Juli

Tørr sommer

Det var en god vinterproduksjon på vannkraft i alle våre kraftstasjoner. Sommeren var tørr og gav noe lavere produksjon enn normalt. Det ble totalt produsert 447 GWh vannkraft i 2019.

Nettservice åpner avdeling i Østfold

September

Nettservice åpner avdeling i Østfold

Med økt oppdragsmengde i Østfold åpnet Nettservice et eget avdelingskontor med 8 montører og 2 prosjektledere i september.

SMARTservice Nordic vant kontrakter

Oktober

SMARTservice Nordic vant kontrakter

Sverige skal skifte alle AMS-målere de nærmeste årene, og SMARTservice Nordic Contractors AB ble tildelt to kontrakter i 2019. 15 000 målere i Höganäs i samarbeid med Kamstrup og 15 000 målere i Falkenberg i samarbeid med Landis+Gyr.

Gå til SMARTservice Nordic
Rammeavtale

November

Rammeavtale

Laje Nettservice vant en rammeavtale med Eidsiva Nett på prosjektering og montasjetjenester.

Om Laje
Pilotprosjekt med nye nettariffer

Desember

Pilotprosjekt med nye nettariffer

4000 nettkunder fikk tilbud om å delta i et pilotprosjekt der vi testet ny modell for nettleie. Elektrifisering av samfunnet fører til økt belastning i strømnettet, og gjennom prosjektet ønsket vi i samarbeid med kundene våre å se om vi kunne redusere det totale strømforbruket på kalde dager med høyt forbruk. Prosjektet varte til april 2020.

Les om prosjektet
Høyeste strømforbuk noen gang

Desember

Høyeste strømforbuk noen gang

Ved utgangen av året kunne Ringerikskraft Nett rapportere om det høyest målte strømforbruket noen gang. 725 GWh er brukt totalt i nettområdet mot et forbuksnivå på 550-570 GWh tidligere år. Et stort datasenter er kunde i området og forklarer mye av økningen.

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.